ประวัติ วิสัยทัศน์ นโยบา สัญลักษณ์ คณะบริหาร สพม. เขต 12 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานผู้บริหาร

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ลักษณะของชุมชน
แผนที่/ผังโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
รางวัลและเกียรติยศ
ประชาสัมพันธ์
สารบรรณโรงเรียน
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
คณะกรรมการสถานศึกษา
นักเรียนปีการศึกษา2554
หนังสือราชการ สพม.12
ประกาศ / หนังสือราชการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ ฯ

ทำเนียบบุคลากร
แผนงานปี 2553
แบบ  ตอ.ผ.01   ตอ.ผ.02-04

กลุ่มบริหารวิชาการ

xตรวจสอบผลการเรียน
xสวนพฤกษศาสตร์
aวัดผลประเมินผล
พัฒนาบุคลากร
บริการแนะแนว
ห้องสมุด  
ตารางเวลาเรียน
ุนการศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรร
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
ผลงานนักเรียน-ครู
ATutor
ผลงานนักเรียน
Thai Gifted

TO BE NUMBER ONE

การ์ตูนคุณสมบัติของผู้ดี

ขอบคุณท่านผู้เข้าชมคนที่

ฟรี Counter 
เริ่มใช้วันที่ 19 ธันวาคม 2549
รวมภาพกิจกรรม
 
 

 กิจกรรมวันพ่อ 54

   วันที่ 2 ธันวาคม 2554  เวลา 07.55 น. นายปิยะ ชนะศักดิ์ ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เป็นประธานจัดกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ 2554 "  ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีการศึกษา2554 ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมกล่าวถวายสดุดีและร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  และปฎิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี นักเรียนที่ดี  บุคลากรในโรงเรียนลงชื่อถวายพระพร เป็นอันเสร็จพิธีในเวลา 09.45 น.

 ผล T.U. Champion Test ครั้งที่ 9

  >>พิมล  ทองเหลือ<<

ประกาศผลการสอบแข่งขัน
เรียงตามคะแนน
เรียงตามเลขประจำตัวสอบ
เรียงตามโรงเรียน

ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน ม.4

T.U. Champion Test

ปีการศึกษา 2555

  วันแม่ 54

>>รองฯวันดี ชูประจง<<

          วันที่ 11 สิงหาคม 2554  เวลา 07.55 น. นายปิยะ ชนะศักดิ์ ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เป็นประธานจัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ 2554 "  ตัวแทนนักเรียนนำร้องเพลงสดุดีมหาราชา บุคลากรในโรงเรียนลงชื่อถวายพระพร เป็นอันเสร็จพิธีในเวลา 09.45 น.  

  รอง ผอ.มาใหม่

>>พิมล  ทองเหลือ<<

            วันที่ 5 สิงหาคม 2554   นายปิยะ ชนะศักดิ์ ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้เดินทางมาส่ง นายศราวุธ จันทร์ดี ย้ายมารับตำแหน่งรอง ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

 ประเมินคุณภาพภายนอก 

>>พิมล  ทองเหลือ<<

       วันที่ 1-3 สิงหาคม 2554  หน่วยประเมิน หจก.เค พี การประเมิน โดยมีนายโสภณ สังขนุกิจ นางลัดดา เตโช นางจารีย์ พูนเกิด และ น.ส.จิตตราพร พรหมเพ็ชร ผู้ประเมินภายนอก มาประเมินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยแบ่งออกเป็น 12 ตังบ่งชี้ ของ สมศ.   
 

  กีฬาภายใน เตรียมฯใต้

>>พิมล  ทองเหลือ<<

            วันที่ 25 กรกฏาคม 2554 นายปิยะ ชนะศักดิ์  ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬา นักเรียนภายใน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  และปิดการแข่งขัน เวลา 17.30 น.

 

 ผู้ว่าฯเข้าแถว 8 โมงเช้า

>>พิมล  ทองเหลือ<<

              วันที่ 20 กรกฏาคม 2554 นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่พบนักเรียน  โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาภาคใต้ ตามโครงการผู้ว่าพบนักเรียน นักศึกษา หน้าเสาธง 8 โมงเช้า

 

 ถวายเทียนเข้าพรรษา

>>พิมล ทองเหลือ<<

       วันที่ 15 กรกฏาคม 2554 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดช่วงฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน                         

 เผยแพร่ นา นา สาระ  

     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้กำหนดจัดค่ายคณิตศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 5  ระหว่างวันที่  28 - 29  มกราคม  2555 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้  โดยรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5-6  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน  100   คน   นักเรียนหรือโรงเรียนใดสนใจ  และส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์รุ่นเยาว์  พร้อมใบสมัครและค่าลงทะเบียนคนละ 350 บาท  ไปยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้  ภายในวันที่  10  มกราคม  2555

ก้าวแรกของธุรกิจ : พึงพิศ กีรติกรพิสุทธิ์   

งานเกษตรภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 : พิมล ทองเหลือ      

แบบฟอร์มแผนการสอนปี 54 : สุนิดา  รัตนโกมล
คู่มือการใช้งานอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

Admission 53 เพชรพิชชาภัทร

แบบฟอร์มประเมินตนเอง

การปฏิบัติราชการเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม-เมษายน 2554

แบบรายงานสรุปประเมินผลงาน ประจำปีการศึกษา  2553
แบบรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล

แบบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา  2554

แบบรายงานและแบบบันทึกการไปทัศนศึกษา ดาวน์โหลด
1แบบฟอร์มต่างๆ ของงานกิจกรรมชุมนุม ดาวน์โหลด
1แบบบันทึกกิจกรรมเพิ่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ดาวน์โหลด

วิทยาศาสตร์ : ธนมน พลานุพัฒน์ 

กบจูเนียร์ ภาคใต้ : กฤษฎา  เผ่าเจริญ

ผู้อำนวยการ

ขอคุย

 

ผอ.ปิยะ  ชนะศักดิ์

piya_chanasak@hotmail.com

Facebook : ผอ.ปิยะ ชนะศักดิ์

กลุ่มบริหารกิจการ

บทสวดมนต์
หอพักนักเรียน
ระเบียบวินัยนักเรียน
พลงประจำโรงเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
คณะกรรมการเครือข่าย
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก

กลุ่มบริหารทั่วไป

ลูกจ้าง
ศิษย์เก่า
สุขภาพ
หนังสือพิมพ์
อาคารสถานที่
เบอร์โทรศัพท์
สหการและโภชนาการ

ประกันคุณภาพ

ด้านผู้เรียน สมศ.ประเมิน
ด้านครู สมศ.ประเมิน
ด้านผู้บริหาร สมศ.ประเมิน
สรุปผลการประเมิน สมศ.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ภาคใต้
ภาคเหนือ
กรุงเทพมหานคร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บริการคืองานของเรา

ครูไทย

ครูบ้านนอก
สืบค้นงานวิจัย

กรมอุตุนิยมวิทยา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

 

กลุ่มวิชาการ : kagwan@hotmail.com

กลุ่มงบประมาณ :

  กลุ่มกิจการนักเรียน :

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
หมู่ที่ 6 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช   โทรศัพท์ : 075-378888   โทรสาร : 075-378650

ปรับปรุง : วันพุธ, 07 ธันวาคม 2554 23:01:19

Webmaster พิมล ทองเหลือ : pimons@gmail.com