เมนูหลัก
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครู
Home

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน 
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2561

 

การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2561

ให้นำใบคะแนน o-net มายื่นในวันสมัครด้วย

รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปี เกิด เช่น 09/09/2539


รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปี เกิด เช่น 09/09/2539

  • ข้อตกลงในการตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนทุกคน
    เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานระบบการตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ครูจึงขอให้ทุกคนแบ่งการเข้ามาใช้งานระบบฯ โดยกำหนดดังนี้
    • ให้แต่ระดับชั้นสามารถใช้งานได้ระดับชั้นละ 3 ชั่วโมง ซึ่งครูอัศวินจะเป็นผู้เปิด-ปิดระบบตามที่แจ้งไว้
    • เริ่มระบบตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศข่าวให้ทราบโดยทั่วกัน ...

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายณัฐชัย  สมจิต
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

e-Learning
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สำรวจความคิดเห็น
คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ใหม่โรงเรียนฯ
 
ใครออนไลน์
เรามี 91 บุคคลทั่วไป ออนไลน์