ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครู
Home

กำหนดการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย1 วิชาคอมพิวเตอร์

รายงานตัวเข้าที่พัก ณ โรงแรม เดอพีคบูติค วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียม

 • สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น
 • ยารักษาโรคประจำตัว
 • ชุดนักเรียนสำหรับใส่วันที่ 3 และ 17 ต.ค. 2560 
 • โน้ตบุ๊ค (ถ้ามี) สำหรับฝึกทบทวนส่วนตัวใช้ในที่พัก

สถานที่พัก โรงแรมเดอะพีคบูติก (ใกล้กับห้างเซ็นทรัลฯ) 
 

สถานที่อบรม ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศรีวิชัย ชั้น 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ครูอัศวิน จุลมูล 088-7603620

รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปี เกิด เช่น 09/09/2539

 • ข้อตกลงในการตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนทุกคน
  เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานระบบการตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ครูจึงขอให้ทุกคนแบ่งการเข้ามาใช้งานระบบฯ โดยกำหนดดังนี้
  • ให้แต่ระดับชั้นสามารถใช้งานได้ระดับชั้นละ 3 ชั่วโมง ซึ่งครูอัศวินจะเป็นผู้เปิด-ปิดระบบตามที่แจ้งไว้
  • เริ่มระบบตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศข่าวให้ทราบโดยทั่วกัน ...

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายอำพล     ยะสะนพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ampon_yasa@hotmail.com

e-Learning
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สำรวจความคิดเห็น
คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ใหม่โรงเรียนฯ
 
ใครออนไลน์
เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์