ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครู
Home

 

ตารางเรียนนักเรียน และตารางสอนครู ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2560

 • ตารางเรียนนักเรียน
             >> ม.4        >> ม.5        >> ม.6 
 • ตารางสอนครู 
          >> ภาษาไทย 
          >> คณิตศาสตร์ 
          >> ศิลปะ 
          >> แนะแนว 

 

รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปี เกิด เช่น 09/09/2539

 • ข้อตกลงในการตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนทุกคน
  เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานระบบการตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ครูจึงขอให้ทุกคนแบ่งการเข้ามาใช้งานระบบฯ โดยกำหนดดังนี้
  • ให้แต่ระดับชั้นสามารถใช้งานได้ระดับชั้นละ 5 ชั่วโมง ซึ่งครูอัศวินจะเป็นผู้เปิด-ปิดระบบตามที่แจ้งไว้
  • เริ่มระบบตั้งแต่ วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลาประมาณ 19.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศข่าวให้ทราบโดยทั่วกัน ...

 • ประกาศหยุดการเรียนการสอนเพิ่มอีก 1 วัน ในวันที่ 9 มกราคม 2560 เนื่องจากสภาวะน้ำท่วม เดินทางสัญจรไม่สะดวก 
 • ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ปิด 2 วัน 5-6 มกราคม 2560 และเลื่อนการประชุมผู้ปกครองฯออกไปอย่างไม่มีกำหหด เนื่องจากฝนตกหนักน้ำท่วมนักเรียนและผู้ปกครองเดินทางลำบาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

วันที่ 3 มกราคม 2557 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ได้จัดพิธีทำบุญใหญ่สวดมนต์อุทิศแด่ดวงวิญญาณทั้งหลายในโรงเรียนเพื่อบัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และนำพาแต่สิ่งดีๆ กลับคืนสู่โรงเรียนฯ

ดูรูปทั้งหมด

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2556 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ โดยคณะครูและนักเรียนได้ร่วมทำพิธีสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศแด่นายจักรพงศ์ สมบูรณ์ (จอม) และนายธีรยุทธ ธนาพร (โจ) ด้วยความอาลัยยิ่ง

ดูรูปทั้งหมด

 

19 – 20 ธันวาคม 2556 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และบริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัดได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การบูรณาการอาเซียน ณ หอประชุมศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดูรูปทั้งหมด

 

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2556 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.4-6 ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง
ดูรูปทั้งหมด

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายอำพล     ยะสะนพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ampon_yasa@hotmail.com

e-Learning
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สำรวจความคิดเห็น
คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ใหม่โรงเรียนฯ
 
ใครออนไลน์
เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์