เมนูหลัก
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครู
Home

การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนยืนยันสิทธิ์
T.U. Champion Test ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561

การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2562
(***ต้องเกรดเฉลี่ย 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป***)

 

 

ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งทางวิชาการ T.U. Champion Test ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 

 

 

ตารางเรียนนักเรียน และตารางสอนครู
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561

  • ตารางเรียนนักเรียน
             >> ม.4        >> ม.5        >> ม.6 
  • ตารางสอนครู 
          >> ภาษาไทย 
          >> คณิตศาสตร์ 
          >> ศิลปะ 
          >> แนะแนว 

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม

Logbook Teacher หลักเกณฑ์ ว21/2560 ฯลฯ 

กำหนดการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย1 วิชาคอมพิวเตอร์ 

รายงานตัวเข้าที่พัก ณ โรงแรม เดอพีคบูติค วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียม

  • สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น
  • ยารักษาโรคประจำตัว
  • ชุดนักเรียนสำหรับใส่ระหว่างการอบรมวันที่ 6 - 20 ต.ค. 2561
  • โน้ตบุ๊ค (ถ้ามี) สำหรับฝึกทบทวนส่วนตัวใช้ในที่พัก

สถานที่พัก โรงแรมเดอะพีคบูติก (ใกล้กับห้างเซ็นทรัลฯ) 
 

สถานที่อบรม ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร2 (ตึก7ชั้น) ชั้น 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ครูอัศวิน จุลมูล 088-7603620

รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปี เกิด เช่น 09/09/2539


แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ ๐๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒:%M น.)

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:%M น.)

 


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:%M น.)

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายพีระพงษ์  สองวิหค
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

e-Learning
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สำรวจความคิดเห็น
คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ใหม่โรงเรียนฯ
 
ใครออนไลน์
เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์