เมนูหลัก
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครู
Home

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม
กำหนดการลงทะเบียนเลือกชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 

 • การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม สามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม
 • นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว 
 • ให้นักเรียนลงทะเบียนเลือกชุมนุม ได้ตั้งแต่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 (ระบบปิดสมัครในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น.)
 • นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียน กิจกรรมที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร
 • ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักเรียนชั้น ม.4 ได้ที่นี่  

ตารางเรียนนักเรียน และตารางสอนครู
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561

 • ตารางเรียนนักเรียน
             >> ม.4        >> ม.5        >> ม.6 
 • ตารางสอนครู 
          >> ภาษาไทย 
          >> คณิตศาสตร์ 
          >> ศิลปะ 
          >> แนะแนว 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
เรียกนักเรียนบัญชีสำรอง ประเภททั่วไปรายงานตัว
เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2561 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (ประกาศห้องสอบ)
การสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2561
สอบวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน การสอบคัดเลือกเข้าเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการยืนยันสิทธิ์ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2561

รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปี เกิด เช่น 09/09/2539

รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปี เกิด เช่น 09/09/2539

 • ข้อตกลงในการตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนทุกคน
  เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานระบบการตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ครูจึงขอให้ทุกคนแบ่งการเข้ามาใช้งานระบบฯ โดยกำหนดดังนี้
  • ให้แต่ระดับชั้นสามารถใช้งานได้ระดับชั้นละ 3 ชั่วโมง ซึ่งครูอัศวินจะเป็นผู้เปิด-ปิดระบบตามที่แจ้งไว้
  • เริ่มระบบตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศข่าวให้ทราบโดยทั่วกัน ...


แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ ๐๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒:%M น.)

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:%M น.)

 


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:%M น.)

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายพีระพงษ์  สองวิหค
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

e-Learning
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สำรวจความคิดเห็น
คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ใหม่โรงเรียนฯ
 
ใครออนไลน์
เรามี 39 บุคคลทั่วไป ออนไลน์