เมนูหลัก
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครู
Home

รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปี เกิด เช่น 09/09/2539

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ-ม.ปลาย  โดยวิธี e-biddiog

โปรดอ่านข้อปฏิบัติ

  • ส่งเอกสารการกู้ยืมที่ห้องแนะแนวภายในคาบ 9-10 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 4 มิถุนายน 2562

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม

ตารางเรียนนักเรียน และตารางสอนครู
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562

  • ตารางเรียนนักเรียน
             >> ม.4        >> ม.5        >> ม.6 
  • ตารางสอนครู 
          >> ภาษาไทย 
          >> คณิตศาสตร์ 
          >> ศิลปะ 
          >> แนะแนว 

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562 

รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปี เกิด เช่น 09/09/2539

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกสอบภาคปฏิบัติ
ประเภทความสามารถพิเศษ  (เพิ่มเติม) 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกสอบภาคปฏิบัติ ประเภทความสามารถพิเศษ
และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
  


สอบภาคปฏิบัติ วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานตัวสอบภาคปฏิบัติ เวลา 08.30 น.

 

การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562


ประกาศรายชื่อนักเรียนยืนยันสิทธิ์
T.U. Champion Test ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561

การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2562
(***ต้องเกรดเฉลี่ย 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป***)

 

 

ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งทางวิชาการ T.U. Champion Test ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 

 

 

ตารางเรียนนักเรียน และตารางสอนครู
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561

  • ตารางเรียนนักเรียน
             >> ม.4        >> ม.5        >> ม.6 
  • ตารางสอนครู 
          >> ภาษาไทย 
          >> คณิตศาสตร์ 
          >> ศิลปะ 
          >> แนะแนว 

Logbook Teacher หลักเกณฑ์ ว21/2560 ฯลฯ 

รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปี เกิด เช่น 09/09/2539


แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ ๐๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒:%M น.)

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:%M น.)

 


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:%M น.)

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายพีระพงษ์  สองวิหค
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

e-Learning
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สำรวจความคิดเห็น
คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ใหม่โรงเรียนฯ
 
ใครออนไลน์
เรามี 42 บุคคลทั่วไป ออนไลน์