เมนูหลัก
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครู
Home

รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปี เกิด เช่น 09/09/2539

 

ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ความสามารถพิเศษ และ T.U.


ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งทางวิชาการ T.U. Champion Test ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2562 

 

การสอบแข่งขันคนเก่งทางวิชาการ  T.U. Champion Test  ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา  2562
.........รายละเอียดเพิ่มเติม........

 


 

ให้นักเรียนลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติมได้ตั้งแต่ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 00.00 น.
(ระบบปิด วันที่ 20 ตุลาคม 2562  เวลา 16.30 น.)

รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปี เกิด เช่น 09/09/2539

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ-ม.ปลาย  โดยวิธี e-biddiog

โปรดอ่านข้อปฏิบัติ

  • ส่งเอกสารการกู้ยืมที่ห้องแนะแนวภายในคาบ 9-10 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 4 มิถุนายน 2562

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มเติม

ตารางเรียนนักเรียน และตารางสอนครู
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562

  • ตารางเรียนนักเรียน
             >> ม.4        >> ม.5        >> ม.6 
  • ตารางสอนครู 
          >> ภาษาไทย 
          >> คณิตศาสตร์ 
          >> ศิลปะ 
          >> แนะแนว 

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562 

รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปี เกิด เช่น 09/09/2539


ตารางเรียนนักเรียน และตารางสอนครู
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561

  • ตารางเรียนนักเรียน
             >> ม.4        >> ม.5        >> ม.6 
  • ตารางสอนครู 
          >> ภาษาไทย 
          >> คณิตศาสตร์ 
          >> ศิลปะ 
          >> แนะแนว 

Logbook Teacher หลักเกณฑ์ ว21/2560 ฯลฯ 

รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปี เกิด เช่น 09/09/2539


แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ ๐๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒:%M น.)

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:%M น.)

 


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:%M น.)

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายพีระพงษ์  สองวิหค
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

e-Learning
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สำรวจความคิดเห็น
คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ใหม่โรงเรียนฯ
 
ใครออนไลน์
เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์