ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

logo header

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
 • ร้องเรียนด้วยตนเอง
  •  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
 • ร้องเรียนทางไปรษณีย์
  •  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ถนนนครศรี-ร่อนพิบูลย์ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
 • ร้องเรียนทางโทรศัพท์
  • สำนักงานผู้บริหาร : 075-378888, 075-466724
  • กลุ่มบริหารงบประมาณฯ : 075-466574
  • กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน : 075-466836
 • ร้องเรียนทางโทรสาร
  • สำนักงานผู้บริหาร : 075-378650, 075-466724
  • กลุ่มบริหารงบประมาณฯ : 075-466574
  • กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน : 075-466836
 • ร้องเรียนทางเว็บไซต์

c52995dfa7beecc412d3875e64fa8ac4
ช่องทางแบบร้องเรียนการทุจริต