ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครู
Home

 

ตารางเรียนนักเรียน และตารางสอนครู ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2560

 • ตารางเรียนนักเรียน
             >> ม.4        >> ม.5        >> ม.6 
 • ตารางสอนครู 
          >> ภาษาไทย 
          >> คณิตศาสตร์ 
          >> ศิลปะ 
          >> แนะแนว 

 

รหัสผ่านคือ วัน/เดือน/ปี เกิด เช่น 09/09/2539

 • ข้อตกลงในการตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนทุกคน
  เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานระบบการตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ ครูจึงขอให้ทุกคนแบ่งการเข้ามาใช้งานระบบฯ โดยกำหนดดังนี้
  • ให้แต่ระดับชั้นสามารถใช้งานได้ระดับชั้นละ 5 ชั่วโมง ซึ่งครูอัศวินจะเป็นผู้เปิด-ปิดระบบตามที่แจ้งไว้
  • เริ่มระบบตั้งแต่ วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลาประมาณ 19.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศข่าวให้ทราบโดยทั่วกัน ...

 • ประกาศหยุดการเรียนการสอนเพิ่มอีก 1 วัน ในวันที่ 9 มกราคม 2560 เนื่องจากสภาวะน้ำท่วม เดินทางสัญจรไม่สะดวก 
 • ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ปิด 2 วัน 5-6 มกราคม 2560 และเลื่อนการประชุมผู้ปกครองฯออกไปอย่างไม่มีกำหหด เนื่องจากฝนตกหนักน้ำท่วมนักเรียนและผู้ปกครองเดินทางลำบาก


 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕:%M น.)

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ ๐๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙:%M น.)

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ ๐๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙:%M น.)

 

 


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ ๐๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔:%M น.)

 


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ ๐๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔:%M น.)

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗:%M น.)

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายอำพล     ยะสะนพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ampon_yasa@hotmail.com

e-Learning
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
สำรวจความคิดเห็น
คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ใหม่โรงเรียนฯ
 
ใครออนไลน์
เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์