ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ