แสดงความยินดีกับนักเรียน นางสาวกนกกร กามูณี เข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดอ่านทำนองเสนาะ วันกรมพระประมานุชิตชิโนรส จากผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

n award melodious01

             แสดงความยินดีกับนักเรียน นางสาวกนกกร กามูณี วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดอ่านทำนองเสนาะ วันกรมพระประมานุชิตชิโนรส จากผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

             หลังจากนั้นได้ร่วมขบวนอันเชิญพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส พระราชโอรสพระองค์ที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กับเจ้าจอมมารดาจุ้ย ไปยังพระตําหนักวาสุกรี