แสดงความยินดี แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

              นายพีระพงษ์ สองวิหค ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ให้เกียรติมอบดอกไม้แสดงความยินดี แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

n tcs62 01

n tcs62 02