ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบริการซ่อมแซมลิฟท์ (ตัวที่ ๑)