ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สมัครที่ต้องทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ให้นักเรียนทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้เสร็จสิ้น

ภายในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.

**ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ (ไม่จำเป็นต้องมาแก้ไขที่โรงเรียน)**

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทร.สอบถามได้ที่ 081-136-2308 ครูไมตรี รักซ้อน