ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรองรอบที่ 3 รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ความสามารถพิเศษ ยืนยันสิทธิ์ T.U. และเงื่อนไขพิเศษ